Rubrieken
Populaire artikelen

5.2 Begeleiding en voortgang VIA

Begeleiding
Iedere groep heeft, steeds op het eerste lesuur, twee mentorlessen per week. Daarnaast spreek je je mentor om de twee weken tijdens een individueel coachgesprek van ongeveer 15 minuten. Je bedenkt zelf waar je het over wilt hebben. Samen met je mentor maak je een plan om een probleem waar je mee zit aan te pakken.

Als het nodig is, kun je ook coachlessen volgen. Dit zijn extra lessen waarin je bijvoorbeeld oefent met plannen en organiseren van je werk of samenwerken. Ook zijn er extra lessen waar je bijvoorbeeld aan de slag gaat met het verbeteren van de basis van je taal- of rekenkennis.

Voortgang
In VIA wordt gewerkt met Magister. Hierin kun je zien wat er allemaal te doen is. Maar ook wat al afgerond is en welk resultaat je daarbij hebt gehaald. In VIA wordt niet gewerkt met een cijferrapport. De docenten geven feedback en beoordelen je werk met sterren. Daarbij wordt niet gekeken naar het gemiddelde van een groep, maar naar jouw persoonlijke groei. Je voortgang bespreek je regelmatig met je mentor en twee keer per jaar geef je een presentatie aan je ouder(s)/ verzorgende(n) en mentor over je resultaten.

In klas 1 tot en met 4 dienen alle toetsen en prestaties met minimaal één * (ster) afgerond te worden en werken we niet met gemiddeldes. Is iets niet afgerond dan zal de leerling dit alsnog, in overleg met de docent, moeten verbeteren.

In principe blijf je in VIA niet zitten. Een leerling kan overgaan naar het volgde leerjaar als enkele onderdelen op NietAf staan en er voldoende perspectief is. Deze onderdelen zullen dan in overleg met de docent in het nieuwe schooljaar moeten worden afgerond. Als het aantal onderdelen wat op NietAf staat groot is en VIA wel de passende leeromgeving is, dan kan worden besloten dat een leerling doubleert.

In klas 5 en 6 werken we met een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en krijgen leerlingen cijfers. Hierin zijn alle toetsen en opdrachten opgenomen die meetellen voor het schoolexamencijfer. Leerlingen die aan het einde van het vijfde jaar nog geen uitzicht hebben op doen van volledig examen doubleren in klas 5. Voor meer informatie over doubleren en examen verwijzen we naar het examen-regelement.
Terug