Begeleiding

Op Hageveld is iedere medewerker in zijn of haar rol een leerlingbegeleider. We hebben een open cultuur waarin we samen zorg dragen voor de sfeer en veiligheid in de klas en in de school. Op Hageveld rondlopen moet voelen als thuiskomen.

Wij geloven dat leerlingen en medewerkers het beste tot hun recht komen en optimaal functioneren als de school een plek is waar je graag komt.  De start van ieder schooljaar staat dan ook altijd in het teken van kennismaken en groepsvorming. Wij bieden op de volgende aandachtsgebieden begeleiding:
  • sociaal-emotionele begeleiding
  • leer- en studiebegeleiding
  • keuzebegeleiding
  • LOB (loopbaanoriëntatie)
Wil je meer weten over onze basisondersteuning en extra ondersteuning kijk dan bij ons SOP (schoolondersteuningsplan)

Driehoek kind-ouder-school

Als het gaat om de ontwikkeling van de leerling spelen de leerling zelf, de ouder, de omgeving en de school een grote rol. Wij vinden het dan ook belangrijk om met elkaar op te trekken. Samen vormen wij het vangnet waar de puber zo’n behoefte aan heeft. Hoe beter en sneller wij samen de leerling in beeld hebben, des te sneller kan de juiste begeleiding op gang komen.

Mentor

De mentor is de spil in de begeleiding van zijn/haar leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers. Alle informatie over een leerling komt bij de mentor samen. De mentor kan dan naar gelang de behoefte, de juiste begeleiding op gang brengen.


Leerlingenzorg

Als de leerlingbegeleiding die de leerling krijgt niet toereikend is, wordt er extra begeleiding geboden door zowel interne als externe hulpverleners. Dit wordt gecoördineerd door onze ondersteuningscoördinator.  Het interne ondersteuningsteam bestaat uit:
  • twee trajectbegeleiders
  • twee vertrouwenspersonen en counselor
  • twee dyslexiecoaches
  • één remedial teacher
  • drie HB-specialisten
  • zes leerpleinbegeleiders