Missie en visie

Als school hebben we een drietal kernwaarden geformuleerd die we als basis van ons onderwijs en de leerlingbegeleiding zien en in de dagelijkse praktijk binnen de school herkenbaar zijn. Deze kernwaarden zijn: betrokkenheid, vertrouwen en ontplooiing. In de missie en visie van Hageveld zijn onze kernwaarden terug te vinden.

 Waar we voor staan (missie)
Op Atheneum College Hageveld werken we vanuit vertrouwen en bieden wij leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Na het behalen van hun vwo-diploma op Atheneum College Hageveld zijn leerlingen goed voorbereid om hun eigen weg te kiezen in de constant veranderende samenleving. De leerling beschikt daarbij over breed verworven kennis en competenties, is in staat om een positief kritische blik op de wereld en de toekomst te ontwikkelen en staat in verbinding met de wereld om hem heen.

Waar we voor gaan (visie)
Op Atheneum College Hageveld zijn we betrokken, houden we rekening met verschillen, leren we samen en nemen we onze eigen verantwoordelijkheid. Zo stimuleren we nieuwsgierigheid, verbinding en zelfstandigheid en dagen wij onze leerlingen en onze medewerkers uit om hun talenten te ontdekken en zich breed te ontplooien.