Missie en visie

Waar we voor staan (missie)

In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers die omkijken naar elkaar, kunnen samenwerken en zorg dragen voor hun omgeving.

Als onze leerlingen met een diploma van Hageveld weggaan, zijn zij goed voorbereid op de eisen van het hoger onderwijs (universiteit en hoger beroepsonderwijs) én op hun rol in de maatschappij. Zij kunnen kritisch nadenken en reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. Onze leerlingen kennen zichzelf en hebben zich ontwikkeld tot zelfbewuste jonge mensen die met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Waar we voor gaan (visie)

Als school hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd die we als basis van ons onderwijs en de leerlingbegeleiding zien.  

Wij geloven in de kracht van de combinatie van modern en traditioneel onderwijs. Op Hageveld wordt zowel klassikaal frontaal lesgegeven als individueel gewerkt in eigen tempo. Digitale middelen worden ingezet als middel om vorm te geven aan onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling van nu, maar ook om het klassikale onderwijs te versterken. Variatie is een sleutelbegrip in de opbouw van onze lessen. Variatie zorgt niet alleen voor afwisseling in de lesopbouw, maar spreekt ook de verschillende talenten van onze leerlingen aan.

Op een atheneum wordt een ruime hoeveelheid vakspecifieke kennis verworven. Naast vakspecifieke kennis zijn kennis van de wereld en kennis van elkaar belangrijke onderdelen van ons onderwijs.

In onze lessen gaat verwerven van kennis hand in hand met het verwerven van vaardigheden. In elke les is er aandacht voor sociale, communicatieve en/of cognitieve vaardigheden. Door onze leerlingen in deze vaardigheden uit te dagen, kunnen zij de kennis die zij hebben opgedaan verbreden en verdiepen.

Elke leerling moet de kans krijgen om zijn of haar talenten te ontplooien. Daarom bieden wij naast een breed vakkenpakket Hagevelduren aan. Dit biedt leerlingen de ruimte om extra vakken en masterclasses te volgen, maar juist ook om te verdiepen, zelfstandig te werken of extra ondersteuning te krijgen.