Hageveld regulier

Het overgrote deel van de leerlingen volgt het reguliere atheneumonderwijs. Binnen onze atheneumopleiding dagen wij onze leerlingen uit om zich breed te ontwikkelen, zowel intellectueel als cultureel, creatief, sportief, maatschappelijk en sociaal. Dit gebeurt tijdens de vaklessen, maar ook tijdens projecten, masterclasses en buitenschoolse activiteiten. Sinds het schooljaar 2018-2019 werken wij met lessen van 80 minuten. Hierdoor hebben leerlingen minder verschillende vakken op één dag en is er de mogelijkheid om dieper op de lesstof in te gaan. De langere lessen zorgen voor meer focus bij de leerlingen en geven de docent de ruimte om te variëren met werkvormen en digitale middelen. Wij kunnen daardoor recht doen aan de verschillen tussen onze leerlingen. In de Hagevelduren  kunnen leerlingen kiezen voor extra ondersteuning of verdieping.

Het schooljaar is onderverdeeld in vijf periodes. Elke periode sluiten we in de week voor een schoolvakantie af met een Proefwerk- en Projectweek (PeP-week). De lesstof die tijdens de periode aan bod is gekomen, wordt tijdens deze week getoetst en/of verwerkt in een project.

In ons vakkenaanbod bieden we de leerlingen ruime keuzemogelijkheden. In de onderbouw maken leerlingen kennis met alle vakken, waarna ze in de bovenbouw eigen keuzes maken voor het vakkenpakket. Leerlingen worden bij het maken van de keuzes begeleid door de mentor en/of decaan. De volgende vakken bieden we aan op Hageveld:

  • Talen: Nederlands Engels, Frans, Duits en Spaans.
  • Zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, wereldwijs, filosofie, economie, bedrijfseconomie.
  • Bètavakken: natuurkunde, scheikunde, biologie, natuur&techniek, vier soorten wiskunde (ABCD), Big History, informatica.
  • Kunstvakken: muziek, tekenen, handvaardigheid, drama, CKV. Je kunt ook examen doen in KunstMuziek, KunstBeeldend en KunstDrama.