Onderwijs op maat

Sinds het schooljaar 2018-2019 is het rooster van Hageveld meer op maat. Naast de reguliere lessen van 80 of 40 minuten die alle leerlingen volgen, kiezen de leerlingen voor Hagevelduren. De Hagevelduren geven de leerlingen keuzemogelijkheden.  Leerlingen kunnen kiezen uit extra uren gericht op steun of verdieping. Op deze manier ondersteunen we leerlingen die meer begeleiding nodig hebben en bieden we extra uitdaging voor leerlingen die dat willen en kunnen. Er is voor alle leerlingen een divers keuzeaanbod.

Een aantal voorbeelden van Hagevelduren zijn:
  • steunles en werkuren voor alle vakken
  • masterclass Raku stoken (handvaardigheid)
  • masterclass Crimonologie (maatschappijleer)
  • masterclass fotografie
  • Brugman (debatteam)
  • Heel Hageveld Bakt
  • vaardigheidsuren: plannen/ leren leren
  • wiskunde/scheikunde/natuurkunde/biologie olympiades (wedstrijden)
  • masterclass duurzame kleding maken/ontwerpen
  • Big History (extra vak)
Kortom voor iedereen is er van alles te kiezen. Kijk wat je nodig hebt en waar je plezier aan beleeft.