Instroom na het eerste leerjaar

Wat leuk dat u en uw zoon/dochter belangstelling hebben voor College Hageveld. Hierbij informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure.

Aanmelden gaat via het digitale  aanmeldformulier.

Na digitaal invullen van het aanmeldingsformulier neemt een medewerker van de administratie telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Nadat er een afspraak is gemaakt ontvangt u van ons een email met de afspraakbevestiging. In deze mail treft u ook een pakketkeuzeformulier (bovenbouw) of een formulier voor de taalkeuze (onderbouw), formulier voor aanvullende informatie en een toestemmingsformulier voor het opvragen van gegevens huidige school aan. Wij vragen u de formulieren te printen in te vullen en te ondertekenen. U neemt de formulieren mee naar het intakegesprek. Het intakegesprek is met de ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via college@hageveld.nl of 023-5100100.

Regulier

Op dit moment kunnen wij geen leerlingen plaatsen in klas 1.

Onderbouw (leerjaar 2,3):
  • Kennismaking met de teamleider van het betreffende leerjaar
  • Bij voorkeur een dag meelopen met een klas
  • Bij aanmelding vanuit het buitenland moet kunnen worden aangetoond dat een leerling plaatsbaar is op het vwo . Dit kan door middel van een plaatsingsonderzoek (bijv. Edufax). 
  • Na de overgangsvergaderingen (laatste schoolweek van het schooljaar) kan, indien plaats, de leerling definitief worden ingeschreven.
Voor tot definitieve inschrijving kan worden overgegaan vindt eerst overleg plaats met de toeleverende school. Voor definitieve plaatsing dient het getekende toestemmingsformulier bij ons in bezit te zijn.  Verhuisgevallen gaan voor. Bij instroom tijdens het schooljaar wordt bovenstaande procedure zoveel mogelijk gevolgd.

Bovenbouw (leerjaar 4 en 5):
  • Oriënterend gesprek met decaan van het betreffende leerjaar
  • Decaan geeft advies aan teamleider van het betreffende leerjaar
  • Intakegesprek met teamleider waarin teamleider besluit wel/niet voorlopig in te schrijven
  • Na overgangsvergaderingen (laatste schoolweek van het schooljaar) kan, indien plaats, de leerling definitief worden ingeschreven
Voor tot definitieve inschrijving kan worden overgegaan, vindt eerst overleg plaats met de toeleverende school. Voor definitieve plaatsing dient het getekende toestemmingsformulier bij ons in bezit te zijn.
Inschrijven in het examenjaar wordt alleen bij uitzondering gedaan. Verhuisgevallen gaan voor. Bij instroom tijdens het schooljaar wordt bovenstaande procedure zoveel mogelijk gevolgd.

VIA

Het is niet meer mogelijk om in het schooljaar 2023-2024 in te stromen in VIA Hageveld. Na de meivakantie is er duidelijkheid over de mogelijkheden tot zij-instroom voor het schooljaar 2024-2025.
Voordat we tot plaatsing overgaan zal er, anders dan bij regulier, eerst een intake plaatsvinden bij de onderwijskundig begeleider (Celadon Schotel). In dit gesprek wordt bekeken of een leerling toelaatbaar is. Ook vindt er, na toestemming van de ouders, overleg plaats met de toeleverende school. Wanneer een leerling toelaatbaar geacht wordt volgt een gesprek met een decaan om het vakkenpakket vast te stellen.
Het is belangrijk om te weten dat er op VIA, naast de standaard vrijwillige ouderbijdrage, ook een extra vrijwillige ouderbijdrage gevraagd wordt. Deze is  vastgesteld op 600 euro per schooljaar.