Onderwijs

Het onderwijs op Hageveld kenmerkt zich door de hoge kwaliteit en de brede mogelijkheden die er voor leerlingen zijn. Wij bieden een combinatie aan van traditioneel en modern onderwijs, vanuit de gedachten dat je wat goed is, moet behouden en dat waar kansen liggen, je deze ook moet benutten.

Goed onderwijs bieden voor leerlingen zit niet alleen in de cognitieve ontwikkeling. Met ons onderwijs willen wij de leerlingen breed opleiden, vaardig maken en sociaal sterk. Ons onderwijs is dan ook gebaseerd op de drie pijlers van onderwijspedagoog Gert Biesta, waarbij kwalificatie, socialisatie en personificatie hand in hand gaan. Dit is zichtbaar in het aanbod van vakken, de gevarieerde lessen en de begeleiding.