Onderwijs

Het onderwijs op Hageveld kenmerkt zich door de hoge kwaliteit en de vele mogelijkheden je te ontplooien, zowel binnen als buiten de lessen. De drie kernwoorden in ons onderwijs zijn vertrouwen, betrokkenheid en ontplooiing.

In ons onderwijs bieden we leerlingen de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Dit kun je terugzien in het brede en veelzijdige vakkenaanbod en daarbij de keuzemogelijkheden die gericht zijn op ondersteuning en verdieping. Dit is één van de manieren waarop we binnen ons onderwijs rekening houden met verschillen tussen de leerlingen en leerlingen op maat bedienen.

Persoonlijke groei, het leveren van kwalitatief goed werk, een nieuwsgierige houding en het ontdekken van eigen talenten vinden wij belangrijk. We verwachten van leerlingen dat zij kansen benutten, verantwoordelijkheid nemen en willen leren van hun fouten. De interesse in medeleerlingen en de wereld om ons heen spelen een rol in ons onderwijs, bijvoorbeeld binnen het mentoraat of binnen de lessen van wereldwijs en maatschappijleer.

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming gaan op Hageveld hand in hand.