VIA Hageveld

Sinds 2010 verdiept Hageveld zich in de behoeftes van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het geleerde hebben we uitgewerkt in VIA Hageveld. VIA Hageveld is een voltijds VWO-stroom voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben vaker moeite met de reguliere “bottom-up”- lesmethodes in het onderwijs. Bottom-up betekent in dit verband dat er wordt geleerd van de delen naar het geheel: eerst de woordjes en de grammatica en daarna pas het verhaal, eerst het oefenen van eenvoudige sommen, dan de moeilijke opgaven en tenslotte een toepassing. Veel meer- en hoogbegaafde leerlingen leren liever omgekeerd, vanuit het geheel naar de delen. Dat noemen we “top-down”. Dus eerst de grote verbanden, dan de losse feiten. Het top-down leren geven we vorm middels het onderzoekend en ontwerpend leren. Dit geeft mogelijkheden om te differentiëren: in onderwerp, aanpak en product.

VIA is interessant voor leerlingen die graag werken aan grote opdrachten en projecten waarin je dus onderzoekend of ontwerpend aan de slag gaat. Bij het werken aan deze opdrachten is zelfsturing erg belangrijk. Zelfsturend zijn betekent dat je dingen zelf wilt uitzoeken, vragen stelt, niet afwacht en regie neemt over je eigen leren. Je werkt veel samen en moet fouten durven maken (want dan ben je echt aan het leren).

In VIA wordt de leerstof in compacte vorm aangeboden. Ongeveer 50% van de ingeroosterde tijd van de vakken wordt gebruikt voor instructie, oefening en dergelijke. De andere 50% wordt gebruikt voor grote, vakoverstijgende onderzoeks- of ontwerpopdrachten, de zogenaamde prestaties. Deze prestaties hebben een stevig inhoudelijk niveau waarin veel vakinhoudelijke kennis naar voren komt. Leerlingen worden niet alleen gecoacht op de inhoud maar nadrukkelijk ook op het ‘hoe’. We besteden expliciet aandacht aan leerstrategieën (vaardigheden). VIA is georganiseerd in vier domeinen (Alfa, Bèta, Gamma, en Delta). De lessen van ieder domein worden geclusterd aangeboden op negen dagdelen.

De manier van werken binnen VIA vraagt om intensieve begeleiding, zowel inhoudelijk als op het gebied van leerstrategieën en de zijnskenmerken van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Er zijn twee klassikale mentoruren per week. Daarnaast heeft iedere leerling elke twee tot drie weken een individueel gesprek van ongeveer 15 minuten met de mentor. In die coachgesprekken geeft de leerling zelf het onderwerp aan. De leerling bedenkt samen met de mentor een aanpak voor iets waar de leerling aan wil werken of kijkt terug hoe een plan is verlopen.