Basisvaardigheden taal en rekenen

Op Hageveld vinden we het belangrijk dat onze leerlingen taalvaardig én rekenvaardig zijn. Dit zijn belangrijke basisvaardigheden voor een succesvolle schoolloopbaan. Landelijk is er ook steeds meer aandacht voor het versterken van deze basisvaardigheden.

Screening

Op Hageveld beginnen we in de brugklas met het in kaart brengen van de vaardigheden van onze nieuwe leerlingen door middel van een screening die zich richt op taal- en rekenvaardigheden. Op basis van deze screening kunnen we leerlingen die dit nodig hebben gericht uitnodigen voor extra lessen en ondersteuning.

Taal

Voor het versterken van de basisvaardigheden op taalgebied bieden we leesuren voor alle leerlingen (regulier) van klas 1 t/m 5. We verwachten van alle leerlingen dat zij daarvoor zelf een leesboek meenemen óf een leesboek lenen in de mediatheek. Daarnaast zijn er verschillende steunlessen Nederlands gericht op taalvaardigheid, grammatica en tekstbegrip.

Rekenen

Op het gebied van rekenvaardigheden verzorgt de sectiewiskunde voor alle brugklassen gedurende een periode een vaste ‘rekenles’. In deze lessen wordt er aandacht besteedt aan de basisvaardigheden van het rekenen. Voor de leerlingen die na deze lessen meer nodig hebben zijn er volop mogelijkheden voor ondersteuning in de Hagevelduren en in extra rekenlessen in kleine groepen.