Aanmelden

Op College Hageveld kun je terecht voor een atheneumopleiding. Met een vwo-advies van je leerkracht in groep 8 kun je bij ons toegelaten worden en kun je je aanmelden. Zit jouw broer of zus hier op school en heb je vwo-advies? Geef dit aan bij je aanmelding. Je wordt dan automatisch op College Hageveld geplaatst.

De aanmeldingsprocedure
Leerlingen uit de regio Zuid-Kennemerland en de regio Haarlemmermeer kunnen zich digitaal aanmelden via De-Overstap. Meer informatie hierover ontvang je van je basisschool.

Voor leerlingen buiten de regio Zuid-Kennemerland, waarvan de basisschool geen gebruik maakt van De-Overstap, gebeurt de aanmelding rechtstreeks via College Hageveld. Je ouders dienen hiervoor telefonisch contact met ons op te nemen, waarna je een aanmeldformulier van ons ontvangt.

Op woensdag 10 april 2024 – na 15.00 uur - vermelden wij via website  welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas.


Aanmeldingsprocedure VIA Hageveld

De toelating voor VIA Hageveld verloopt anders dan voor Regulier Hageveld. Onderstaande is belangrijk om kennis van te nemen.

Je kunt toegelaten worden bij deze onderwijsstroom als je:
- een eenduidig vwo-advies hebt gekregen van je juf of meester;
- 10 jaar of ouder bent op 1 augustus 2024;
-  klaar bent met alle stof van de basisschool;
-  je de schoolse basisvaardigheden beheerst;
- een goed ontwikkeld zelfsturend vermogen hebt;
- samen met je ouders weet dat deze manier van werken bij je past;
- hebt deelgenomen aan de Hageveld Experience VIA. Klik op deze link om je aan te melden voor de Hageveld Experience VIA.  
- een positief advies hebt gekregen vanuit VIA Hageveld op basis van het voorlopig aanmeldformulier.

Dit formulier ontvangen je ouder(s) en/ of verzorger(s) nadat je bij een Hageveld VIA experience bent geweest.

Voor vragen over de aanmelding kunt u mailen naar: via@hageveld.nl.