Aanmelden

Wat leuk dat je gekozen hebt voor Hageveld. Met een eenduidig vwo-advies kan jij je van maandag 20 februari t/m donderdag 9 maart 2023 digitaal aanmelden via De-Overstap. Onderstaande informatie is hiervoor van belang:

Aanmelden brugklas 2023-2024

 

Voor het schooljaar 2023-2024 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal.

Dat wordt nu niet meer via de website van onze school gedaan, maar via www.de-overstap.nl. Dit is de website waar je het digitale aanmeldformulier vanaf  20 februari 2023 kunt invullen. 

Ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen via de basisschool  een inlogcode.

 

Ouders met kinderen die nu  in groep 8 op een basisschool zitten buiten Zuid-Kennemerland kunnen contact opnemen met de VO-school van voorkeur om de leerling aan te melden. Voor Hageveld bel je met de administratie: 023-5100100.

 

De aanmeldperiode is vanaf 20 februari 2023 tot en met 9 maart 2023. Er vinden geen aanmeldgesprekken meer plaats.

 

Via de websites van de scholen wordt op 22 maart, vanaf 15.00 uur, bekend gemaakt op welke school de leerlingen geplaatst zijn.

Vanaf dat moment worden nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op de school van plaatsing.


Als het om toelating gaat, maken wij geen onderscheid tussen leerlingen uit de regio Zuid-Kennemerland en andere regio's zoals de  Haarlemmermeer. Zit jouw broer of zus op Hageveld? Met het juiste advies én met onze school op nummer 1 word je automatisch op Hageveld geplaatst.

Heb je een je een havo/vwo-advies gekregen en wil je toch graag naar Hageveld? Dan kunnen je ouders contact opnemen met aannamecoördinator  A. van Doorn.  Als wij denken dat jij die ene uitzondering bent en dat je het hier toch gaat redden, nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek.

Aanmeldingsprocedure

Als je kiest voor Hageveld kan je samen met je ouders het aanmeldformulier bij De-Overstap invullen met de gebruikersnaam die je van de  basisschool hebt ontvangen. Dit geldt alleen voor een leerling wiens gegevens door de basisschool in De-Overstap zijn vastgelegd. Aanmelden kan via deze link . 

De overige leerlingen moeten zich zelf aanmelden bij College Hageveld via de administratie: 023-5100100.
Om deze aanmelding goed te laten  verlopen zijn de volgende gegevens noodzakelijk:  het burgerservicenummer, de basisschool en het schooladvies. Daarna ontvangt u van College Hageveld een aanmeldformulier. 

Op 22 maart na 15.00 uur vermelden wij de geplaatste leerlingen op onze website. Voor jouw vermelding wordt aan je ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd via het aanmeldformulier.

Op 22 maart tussen 13.00 en 15.00  uur wordt er naar jouw ouder(s)/verzorger(s) gebeld om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden dan je eerste keuze. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kan je terecht op brugweb. 

De lotingsprocedure bij overaanmelding

Het kan zijn dat zich meer leerlingen aanmelden dan dat wij plek hebben voor de brugklas. Dan moet er worden geloot. Natuurlijk gebeurt dit onder toeziend oog van de notaris. 

Mocht je graag naar Hageveld (regulier of VIA) willen zet dan beide op de eerste regel van je top 7 (VIA - regulier of regulier - VIA), want dan heb je nog zes andere scholen waar je terecht kunt na een eventuele loting.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure klik hier

De kennismakingsdag van de toekomstige brugklasleerlingen is op woensdag 28 juni 2023.

Informatie aanmelden VIA Hageveld
 klik hier