Aanmelden

Wat leuk dat je gekozen hebt voor Hageveld. Met een eenduidig vwo-advies kan jij je van maandag 8 februari t/m maandag 8 maart digitaal aanmelden via het inschrijfformulier op onze website. Als het om toelating gaat, maken wij geen onderscheid tussen leerlingen uit de regio Zuid-Kennemerland en de regio Haarlemmermeer. Zit jouw broer of zus op Hageveld? Met het juiste advies én met onze school op nummer 1 word je automatisch op Hageveld geplaatst.

Heb je een je een havo/vwo-advies gekregen en wil je toch graag naar Hageveld? Dan kunnen je ouders contact opnemen met aannamecoördinator Lysanne Klatt. Als wij denken dat jij die ene uitzondering bent en dat je het hier toch gaat redden, nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek.

Aanmeldingsgesprek

Als je ouders je digitaal hebben aangemeld, printen ze het aanmeldformulier en bellen ze naar 023-5100100 voor het maken van een afspraak op de datum van jullie voorkeur, waarop jij samen met je ouders naar Hageveld komt voor een aanmeldgesprek.

Het aanmeldingsgesprek voor de reguliere brugklas duurt ongeveer een kwartier. Het is vanzelfsprekend dat jij samen met minimaal één van je ouders hierbij aanwezig bent. Het geprinte aanmeldingsformulier en het toelatingsformulier VO dat je van de basisschool hebt gekregen (in de regio Zuid-Kennemerland), neem je mee naar het gesprek, waarvoor  je ouders telefonisch een afspraak hebben gemaakt.

Leerlingen uit de Haarlemmermeer krijgen een onderwijskundig rapport. Neem dat ook mee.

Tijdens het gesprek controleren we of alle gegevens kloppen en vullen we belangrijke informatie in die nodig is om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Altijd meenemen bij kennismakingsgesprek 

  • Het uitgeprinte formulier van de digitale aanmelding op de website
  • Een kopie van je identificatie, dus een geldige identiteitskaart of een geldig Nederlands paspoort
  • Het ingevulde Toelatingsformulier VO Het onderwijskundig rapport van de basisschool als je op een basisschool in de Haarlemmermeer zit (i.v.m. definitieve advies)
  • Indien van toepassing de dyslexieverklaring met het onderzoeksverslag

Ouders van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte, kunnen vanaf 1 november 2020 de leerkracht van groep 8 vragen contact op te nemen met Quirine Pronk , zorgcoördinator. Er kan dan worden afgestemd of een MDO-O (multidisciplinair overleg-overdracht) noodzakelijk is. In een MDO-O wordt met elkaar in kaart gebracht wat de leerling nodig heeft en of College Hageveld dit kan bieden. Dit overleg vindt plaats met ouders, leerling, leerkracht van groep 8 en eventuele andere deskundigen. Basisscholen hebben tot en met 1 februari 2021 de tijd om een dergelijk traject in gang te zetten.

Data en tijden van de kennismakingsgesprekken voor het schooljaar 2020-2021:
  • Woensdag 3 maart 2021 14.00 – 17.00 uur
  • Donderdag 4 maart 2021 16.00 – 18.00 uur
  • Maandag 8 maart 2021 15.00 – 17.00 uur
  • Maandag 8 maart 2021 19.00 - 21.00 uur

De lotingsprocedure bij overaanmelding

Het kan zijn dat zich meer leerlingen aanmelden dan dat wij plek hebben voor de brugklas. Dan moeten we loten. Natuurlijk gebeurt dit onder toeziend oog van de notaris. We houden ons daarbij aan de afspraken uit het lotingsconvenant Zuid-Kennemerland.

Mocht je graag naar Hageveld (regulier of VIA) willen zet dan beide op de eerste regel van je top 5 (VIA - regulier of regulier - VIA), want dan heb je nog vier andere scholen waar je terecht kunt na een eventuele loting.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure klik hier