Aanmelden VIA Hageveld

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in VIA Hageveld. Om je aan te kunnen melden moet  je voldoen aan de toelatingseisen en de VIA Experience hebben gevolgd. Meer informatie over de Experience vind je hier

Na de VIA-experience sturen we aan je ouder(s)/ verzorger(s) een voorlopig aanmeldformulier. De informatie op dit formulier gebruiken we om te beoordelen of VIA Hageveld een geschikte keuze voor je is. We hebben hierover dan ook contact met je basisschool. Eventueel plannen we een gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s).

Bij een positief besluit kan je worden aangemeld.

De aanmeldperiode loopt van 20 februari tot en met 9  maart 2023.

Aanmelden brugklas 2023-2024

Voor het schooljaar 2023-2024 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal.

Dat wordt nu niet meer via de website van onze school gedaan, maar via www.de-overstap.nl. Dit is de website waar je het digitale aanmeldformulier vanaf 20 februari 2023 kunt invullen.

Ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen via de basisschool een inlogcode.

Ouders met kinderen die nu in groep 8 op een basisschool zitten buiten Zuid-Kennemerland kunnen contact opnemen met de VO-school van voorkeur om de leerling aan te melden.

De aanmeldperiode is vanaf 20 februari 2023 tot en met 9 maart 2023. Er vinden geen aanmeldgesprekken meer plaats.

Via de websites van de scholen wordt op 22 maart, vanaf 15.00 uur, bekend gemaakt op welke school de leerlingen geplaatst zijn.

Vanaf dat moment worden nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op de school van plaatsing.


Toelatingseisen voor VIA

Je kunt toegelaten worden bij deze onderwijsstroom als je:

  • een eenduidig vwo-advies hebt gekregen van je juf of meester;
  • 10 jaar of ouder bent;
  • klaar bent met alle stof van de basisschool;
  • je de schoolse basisvaardigheden beheerst; 
  • je een goed ontwikkeld zelfsturend vermogen hebt;
  • samen met je ouders weet dat deze manier van werken bij je past;
  • hebt deelgenomen aan de VIA Hageveld Experience.

Meer informatie over VIA Hageveld kun je vinden in onze schoolgids of te mailen naar VIA@hageveld.nl

Aanmeldingsprocedure

Als je kiest voor Hageveld kan je samen met je ouders het aanmeldformulier bij De-Overstap invullen met de gebruikersnaam die je van de basisschool hebt ontvangen. Dit geldt alleen voor een leerling wiens gegevens door de basisschool in De-Overstap zijn vastgelegd. Aanmelden kan via deze link .
De overige leerlingen moeten zich zelf aanmelden bij College Hageveld.
Om deze aanmelding goed te laten verlopen zijn de volgende gegevens noodzakelijk: het burgerservicenummer, de basisschool en het schooladvies. Daarna ontvangt u van College Hageveld een aanmeldformulier.

Op 22 maart na 15.00 uur vermelden wij de geplaatste leerlingen op onze website. Voor jouw vermelding wordt aan je ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd via het aanmeldformulier.

Op 22 maart tussen 13.00 en 15.00 uur wordt er naar jouw ouder(s)/verzorger(s) gebeld om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden dan je eerste keuze. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kan je terecht op brugweb.

De lotingsprocedure bij overaanmelding

Het kan zijn dat zich meer leerlingen aanmelden dan dat wij plek hebben voor de brugklas. Dan moeten we loten. Natuurlijk gebeurt dit onder toeziend oog van de notaris. We houden ons daarbij aan de afspraken uit het lotingsconvenant Zuid-Kennemerland.

Mocht je graag naar Hageveld (regulier of VIA) willen zet dan beide op de eerste regel van je top 7 (VIA - regulier of regulier - VIA), want dan heb je nog zes andere scholen waar je terecht kunt na een eventuele loting.