Aanmelden VIA Hageveld

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in VIA Hageveld. Om je aan te kunnen melden moet  je voldoen aan de toelatingseisen en de VIA Experience hebben gevolgd. Meer informatie over de Experience vind je hier

Na de VIA-experience sturen we aan je ouder(s)/ verzorger(s) een voorlopig aanmeldformulier. De informatie op dit formulier gebruiken we om te beoordelen of VIA Hageveld een geschikte keuze voor je is. We hebben hierover dan ook contact met je basisschool. Eventueel plannen we een gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s).

Bij een positief besluit kan je worden aangemeld via dit formulier,  De aanmeldperiode loopt van 8 februari tot en met 8 maart 2021. Meer informatie over VIA Hageveld kun je vinden in onze Schoolwiki of te mailen naar VIA@hageveld.nl

Toelatingseisen voor VIA

Je kunt toegelaten worden bij deze onderwijsstroom als je:

  • een eenduidig vwo-advies hebt gekregen van je juf of meester;
  • 10 jaar of ouder bent;
  • klaar bent met alle stof van de basisschool;
  • je de schoolse basisvaardigheden beheerst; 
  • je een goed ontwikkeld zelfsturend vermogen hebt;
  • samen met je ouders weet dat deze manier van werken bij je past;
  • hebt deelgenomen aan de VIA Hageveld Experience.

Voor meer informatie klik hier

Aanmeldingsprocedure

Als je kiest voor Hageveld kan je samen met je ouders het aanmeldformulier (termijn is inmiddels verstreken) invullen op onze website. Je vader of moeder ontvangt per mail een dag na deze bevestigingsmail een overzicht van de ingevulde gegevens voor de aanmelding. Wij vragen om dit formulier te printen.

Dit ingevulde formulier (overzicht gegevens) kunnen jullie samen met het aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs (regio zuid-Kennemerland) of onderwijskundig rapport (regio Haarlemmermeer) met daarop het advies, en een kopie van het identiteitsbewijs (wordt na controle vernietigd) inleveren bij onze receptie op de volgende data:

1, 2, 4, 5 en 8 maart van 15:00 - 17:00 uur,  3 maart van 14:00 – 17:00 uur en op 9 maart van 09.00 - 11.00 uur.

Willen jullie zo vriendelijk zijn alle documenten in een envelop bij ons in te leveren, met daarop de voor- en achternaam van uw zoon/dochter en de naam van de basisschool.

Op 17 maart krijg je te horen of je geplaatst bent op Atheneum College Hageveld.

De lotingsprocedure bij overaanmelding

Het kan zijn dat zich meer leerlingen aanmelden dan dat wij plek hebben voor de brugklas. Dan moeten we loten. Natuurlijk gebeurt dit onder toeziend oog van de notaris. We houden ons daarbij aan de afspraken uit het lotingsconvenant Zuid-Kennemerland.

Mocht je graag naar Hageveld (regulier of VIA) willen zet dan beide op de eerste regel van je top 5 (VIA - regulier of regulier - VIA), want dan heb je nog vier andere scholen waar je terecht kunt na een eventuele loting.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure klik hier