Aanmelden VIA Hageveld

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in VIA Hageveld. Om je aan te kunnen melden moet  je voldoen aan de toelatingseisen en de VIA Experience hebben gevolgd. Meer informatie over de Experience vind je hier.
Na de VIA-experience sturen we aan je ouder(s)/ verzorger(s) een voorlopig aanmeldformulier. De informatie op dit formulier gebruiken we om te beoordelen of VIA Hageveld een geschikte keuze voor je is. We hebben hierover dan ook contact met je basisschool. Eventueel plannen we een gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Bij een positief besluit kan je worden aangemeld.

De aanmeldperiode loopt van 20 februari tot en met 9  maart 2023.

Daarbij geldt met ingang van het komende schooljaar de volgende procedure uit de regio Zuid-Kennemerland (zie verderop voor leerlingen uit overige regio’s):
Voor het schooljaar 2023-2024 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland digitaal (zie brugweb.nl)
Dat wordt nu niet meer via de website van onze school gedaan, maar via www.de-overstap.nl. Dit is de website waar je het digitale aanmeldformulier vanaf 20 februari 2023 kunt invullen.
Ouder(s) en/of verzorger(s) ontvangen via de basisschool een inlogcode.

Voor leerlingen buiten de regio Zuid-Kennemerland geldt dat ze contact kunnen opnemen met de VO-school van voorkeur om de leerling aan te melden.
Ook voor deze leerlingen geldt dat de aanmeldperiode duurt van 20 februari 2023 tot en met 9 maart 2023.

Via de websites van de scholen wordt op 22 maart, vanaf 15.00 uur, bekend gemaakt op welke school de leerlingen geplaatst zijn.

De lotingsprocedure bij overaanmelding

Het kan zijn dat zich meer leerlingen aanmelden dan dat wij plek hebben voor de brugklas. Dan moeten we loten. Natuurlijk gebeurt dit onder toeziend oog van de notaris. We houden ons daarbij aan de afspraken uit het lotingsconvenant Zuid-Kennemerland.