Aanmelden VIA Hageveld

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in VIA Hageveld. Om je aan te kunnen melden moet  je voldoen aan de toelatingseisen en de VIA Experience hebben gevolgd. Meer informatie over de Experience vind je hier

Na de VIA-experience sturen we aan je ouder(s)/ verzorger(s) een voorlopig aanmeldformulier. De informatie op dit formulier gebruiken we om te beoordelen of VIA Hageveld een geschikte keuze voor je is. We hebben hierover dan ook contact met je basisschool. Eventueel plannen we een gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s).

Bij een positief besluit kan je worden aangemeld.

De aanmeldperiode loopt van 7 februari tot en met 7 maart 2022. Meer informatie over VIA Hageveld kun je vinden in onze schoolgids of te mailen naar VIA@hageveld.nl

Toelatingseisen voor VIA

Je kunt toegelaten worden bij deze onderwijsstroom als je:

  • een eenduidig vwo-advies hebt gekregen van je juf of meester;
  • 10 jaar of ouder bent;
  • klaar bent met alle stof van de basisschool;
  • je de schoolse basisvaardigheden beheerst; 
  • je een goed ontwikkeld zelfsturend vermogen hebt;
  • samen met je ouders weet dat deze manier van werken bij je past;
  • hebt deelgenomen aan de VIA Hageveld Experience.

Voor meer informatie klik hier

Aanmeldingsprocedure

Als je kiest voor Hageveld kan je samen met je ouders het aanmeldformulier invullen op onze website.  Dit kan vanaf maandag 7 februari t/m maandag 7 maart 2022. Je vader of moeder ontvangt per mail een dag na deze bevestigingsmail een overzicht van de ingevulde gegevens voor de aanmelding. Wij vragen om dit formulier te printen. 

Dit ingevulde formulier (overzicht gegevens) moeten jullie inleveren op Hageveld samen met het aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs (regio zuid-Kennemerland) of onderwijskundig rapport (regio Haarlemmermeer) met daarop het advies, en een kopie van het identiteitsbewijs (wordt na controle vernietigd).

De formulieren kunnen worden ingeleverd op onderstaande data:

  • Woensdag 2 maart 2022, 14.00-17.00 uur
  • Donderdag 3 maart 2022, 16.00-18.00 uur
  • Maandag 7 maart 2022, 16.00-18.00 uur

Op 16 maart krijg je te horen of je geplaatst bent op Atheneum College Hageveld. Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure kan je terecht op brugweb

De lotingsprocedure bij overaanmelding

Het kan zijn dat zich meer leerlingen aanmelden dan dat wij plek hebben voor de brugklas. Dan moeten we loten. Natuurlijk gebeurt dit onder toeziend oog van de notaris. We houden ons daarbij aan de afspraken uit het lotingsconvenant Zuid-Kennemerland.

Mocht je graag naar Hageveld (regulier of VIA) willen zet dan beide op de eerste regel van je top 7 (VIA - regulier of regulier - VIA), want dan heb je nog zes andere scholen waar je terecht kunt na een eventuele loting.

Voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure klik hier