Rubrieken
Populaire artikelen

5.5 Informatie VIA Hageveld

VIA Hageveld is een voltijds onderwijsstroom die zo veel mogelijk wil inspelen op de individuele leerbehoeften van de hoogbegaafde leerling en een duidelijke voorkeur voor ontwerpend en onderzoekend leren.

Bij VIA Hageveld heb je de mogelijkheid om te versnellen of te verbreden, zonder overbodige herhaling, met opdrachten die je uitdagen, met een zelfgekozen aanpak.
VIA Hageveld staat voor je eigen route op weg naar een vwo-diploma.

Net als alle andere ouders van nieuwe brugklassers ontvangen de ouders van VIA leerlingen een financiële overeenkomst. Teneinde de bijzondere faciliteiten van VIA Hageveld te kunnen blijven voortzetten, vragen wij voor het schooljaar 2022-2023 een extra vrijwillige ouderbijdrage van € 600,- . In WisCollect kan worden aangegeven in hoeveel termijnen u de extra vrijwillige ouderbijdrage wenst te betalen. Een overzicht van de schoolkosten is hier te vinden. We maken u erop attent dat u een beroep kan doen op ons solidariteitsfonds als deze bijdrage voor uw bezwaarlijk is. Hiervoor kunt u contact opnemen met de conrector financiën.
Terug