Rubrieken
Populaire artikelen

3.11 MDO en ZAT

Voor alle leerlingen bij wie extra ondersteuning nodig blijkt, kan de mentor of teamleider in samenspraak met de zorgcoördinator besluiten om een multidisciplinair overleg (MDO) te organiseren voor een leerling. Bij zo’n overleg zijn in ieder geval de leerling, zijn/haar ouders, de mentor en de zorgcoördinator aanwezig. Indien wenselijk kunnen schoolarts, leerplichtambtenaar, consulent van het samenwerkingsverband en/of een externe behandelaar worden uitgenodigd.

Daarnaast werkt Hageveld met een Zorgadviesteam (ZAT, bestaande uit de zorgcoördinator en externe experts) dat viermaal per jaar bij elkaar komt. In dit overleg kan complexe leerlingproblematiek anoniem besproken worden, zodat eventuele hulpverlening kan worden ingezet.
Terug