Rubrieken
Populaire artikelen

5.1 Wat is VIA Hageveld?

In 2012 zijn we op College Hageveld in Heemstede, gestart met een voltijds onderwijsstroom op vwo-niveau: VIA Hageveld. VIA, weg in het Latijn, staat voor je eigen route op weg naar het vwo-diploma. We willen zoveel mogelijk inspelen op de individuele leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.

In VIA Hageveld werk je aan het opbouwen van je eigen kennis, op je eigen manier en zo veel mogelijk op je eigen niveau. Regelmatig werk je ook samen met andere leerlingen en heb je samen les. Bijvoorbeeld als je spreekvaardigheid gaat oefenen bij een vreemde taal of als er een instructie wordt gegeven over een opdracht.

Ongeveer de helft van de normaal ingeroosterde tijd van de vakken wordt gebruikt voor instructie, oefening en dergelijke. De andere helft van de tijd gebruiken we voor grote, uitdagende opdrachten met liefst echte opdrachtgevers (binnen of buiten de school), de zogenaamde prestaties. Deze opdrachten hebben een stevig inhoudelijk niveau. Ontwerp een verticale speeltuin is een voorbeeld van zo'n opdracht. Hierin komen onderwerpen uit wiskunde, natuurkunde, techniek, beeldende vorming, maar ook economie en aardrijkskunde samen.

De opdrachten die centraal staan bij de aanpak van VIA noemen we 'prestaties'. Door het maken van zo’n prestatie vergaar je kennis, oefen je vaardigheden en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

VIA is georganiseerd in dagdelen. Je werkt in een dagdeel aan één of meer prestaties (die vaak vakoverstijgend zijn) en kun je lessen volgen in bijvoorbeeld wiskunde of Nederlands. Een dagdeel duurt meestal 160 minuten.Tijdens een dagdeel staat één domein centraal. Er zijn vier domeinen: alfa, bèta, gamma en delta.
Binnen de 4 domeinen kennen we de volgende vakken:
Alfa: Nederlands, Duits, Spaans, Frans en Latijn
Beta: Wiskunde, Nask, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Informatica.
Gamma: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wereldwijs, Maatschappijleer en Economie
Delta: Handvaardigheid, Tekenen, Drama, Muziek en Lichamelijk opvoeding

Wanneer de leerlingen in regulier een pep-week (proefwerk- en projectweek) hebben, organiseren we in VIA een zogeheten weefweek. Daarin ronden we de voorgaande periode af en bereiden we de volgende periode voor. Er worden dan ook toetsen afgenomen.

VIA is ook Hageveld. De pauzes lopen gelijk aan de pauzes van heel Hageveld. Daarnaast doen VIA-leerlingen ook mee aan extra-curriculaire - en gemeenschappelijke activiteiten zoals Wiskunde Olympiade, schooltoneel, kerstviering, Glad Marmer, internationalisering.
Terug