Rubrieken
Populaire artikelen

1.1 Geschiedenis van de school

1817: stichting van het Seminarium Hageveld in Velsen, bedoeld voor ‘jongelingen die zich den geestelijken stand willen toewijden’
1847: verhuizing van het seminarie naar Voorhout
1923: verhuizing van het seminarie naar Heemstede
1931-1956: 254 seminaristen leggen het staatsexamen gymnasium A af
1957: de school wordt een erkend gymnasium
1968: met de invoering van de Mammoetwet wordt het gymnasium omgezet in een atheneum (met Latijn als keuzevak)
1970: het atheneum wordt opengesteld voor meisjes
1976: het bisschoppelijk college wordt omgezet in de Onderwijsstichting College Hageveld
1981: de laatste interne leerling zwaait af
1985: de kapel wordt omgebouwd tot aula
1997: de school krijgt de beschikking over een laboratorium en een mediatheek
2000: het bisdom trekt zich terug en de school wordt in plaats van huurder, eigenaar van een groot deel van het landgoed
2005: na een grondige verbouwing wordt op 28 januari het vernieuwde College Hageveld, waarin oud en nieuw fraai verbonden zijn, officieel in gebruik genomen
2005: Jos Huesken neemt afscheid als rector, Wille Straathof volgt hem op
2006: de collegezaal wordt in gebruik genomen
2007: de leerlingen krijgen een kantine
2012: VIA Hageveld, een aparte stroom voor hoog- en andersbegaafden, gaat van start
2015: leerpleinen worden gecreëerd en in gebruik genomen
2017: grootse viering van 200 jaar Hageveld
2019: afscheid van Wille Straathof als rector, Peter Stam volgt haar op
2020-2022: corona-periode: de leerlingen hebben deel digitaal onderwijs vanuit huis
2022-2023: grote verbouwing en noodlokalen op Hageveld i.v.m. de installatie van ventilatiesystemen en verdere verduurzaming van het gebouw.
2024: afscheid van Peter Stam als rector-bestuurder, Liesbeth Hans volgt hem op.

Terug