Rubrieken
Populaire artikelen

4.4 Arbozaken

De arbeidsomstandigheden worden geregeld door de Arbowet, die regels bevat -voor medewerkers en leerlingen- voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. In een beleidsplan hebben wij ons beleid op die gebieden uitgewerkt.

In de dagelijkse schoolpraktijk wordt dit beleid vormgegeven door o.a.:
- het meerdere jaren per jaar oefenen van het ontruimingsplan;
- het registreren van ongevallen;
- het zorg dragen voor de veiligheid in de practicumlokalen;
- het opleiden en regelmatig trainen van bedrijfshulpverleners;
- het systematisch aandacht besteden aan de gevaren van roken, genotmiddelen en slecht eten;
- het trainen van leerlingen in reanimatie;
- het systematisch aandacht besteden aan pestgedrag;
- het afnemen van een welzijnsscan onder medewerkers om inzicht te krijgen in hun welbevinden.
Terug