Rubrieken
Populaire artikelen

5.1 Hoe werkt VIA Hageveld?

In VIA Hageveld werk je aan het opbouwen van je eigen kennis, op je eigen manier en zo veel mogelijk op je eigen niveau. Soms is het groeperen van leerlingen echter onvermijdelijk en regelmatig ook gewenst. Bijvoorbeeld als je spreekvaardigheid gaat oefenen bij een vreemde taal of als er een instructie wordt gegeven over de bedoeling van een opdracht.

Ongeveer 50% van de normaal ingeroosterde tijd van de vakken wordt gebruikt voor instructie, oefening en dergelijke. De andere helft van de tijd wordt gebruikt voor grote, complexe opdrachten met liefst echte opdrachtgevers (binnen of buiten de school), de zogenaamde prestaties. Deze opdrachten hebben een stevig inhoudelijk niveau. Ontwerp een verticale speeltuin is een voorbeeld van zo'n opdracht. Hierin komen onderwerpen uit wiskunde, natuurkunde, techniek, beeldende vorming, maar ook economie en aardrijkskunde samen.

De opdrachten die centraal staan bij de aanpak van VIA noemen we 'prestaties'. Door het maken van zo’n opdracht vergaar je kennis, oefen je vaardigheden en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

VIA is georganiseerd in dagdelen. Je werkt in een dagdeel aan één of meer prestaties (die vaak vakoverstijgend zijn) en kun je lessen volgen in bijvoorbeeld wiskunde of Nederlands. Een dagdeel duurt meestal 160 minuten (soms 80). Tijdens een dagdeel staat één domein centraal. Er zijn vier domeinen: alfa, bèta, gamma en delta.

Wanneer de leerlingen in regulier een PeP-week (proefwerk- en projectweek) hebben, organiseren we in VIA een zogeheten weefweek. Daarin ronden we de voorgaande periode af en bereiden we de volgende periode voor. Er worden dan ook toetsen afgenomen.

VIA is ook Hageveld
De pauzes lopen gelijk aan de pauzes van heel Hageveld. Daarnaast doen VIA-leerlingen ook mee aan gemeenschappelijke activiteiten als Wiskunde Olympiade, schooltoneel, kerstviering, Glad Marmer, internationale uitwisselingen en excursies.
Terug