Instroom na het eerste leerjaar

Een verzoek tot inschrijving in een hoger leerjaar kan het best gedaan worden door een mail te sturen naar college@hageveld.nl. Daarna volgt onderstaande procedure:

Onderbouw (leerjaar 2,3):
  • Kennismaking met de teamleider en/of decaan van betreffend leerjaar
  • Het overhandigen van (voorlopige) cijferlijsten van de huidige school
  • Bij voorkeur een dag meelopen met een klas
  • Bij aanmelding vanuit het buitenland moet kunnen worden aangetoond dat een leerling plaatsbaar is op het vwo . Dit kan door middel van een plaatsingsonderzoek (bijv. Edufax). 
  • Na overgangsvergaderingen (laatste schoolweek) kan, indien plaats, de leerling definitief worden ingeschreven.

Voor definitieve inschrijving wordt navraag gedaan op de oude school. Soms worden de eerste drie stappen gecombineerd. Verhuisgevallen gaan voor. Bij instroom tijdens het schooljaar wordt bovenstaande procedure zoveel mogelijk gevolgd.

Bovenbouw

  • Oriënterend gesprek met decaan van betreffend leerjaar
  • Decaan geeft advies aan teamleider van betreffend leerjaar
  • Intakegesprek met teamleider waarin teamleider besluit wel/niet voorlopig in te schrijven
  • Na overgangsvergaderingen (laatste schoolweek) kan, indien plaats, de leerling definitief worden ingeschreven

Voor definitieve inschrijving wordt navraag gedaan op de oude school. Soms worden de eerste drie stappen gecombineerd. Inschrijven in het examenjaar wordt alleen bij uitzondering gedaan. Verhuisgevallen gaan voor. Bij instroom tijdens het schooljaar wordt bovenstaande procedure zoveel mogelijk gevolgd.

VIA
Helaas is in het schoojaar 2020-2021 niet meer mogelijk in te stromen/over te stappen naar VIA Hageveld. Alle jaarlagen zitten vol. Vanwege de grote belangstelling en de lengte van de huidige wachtlijst is het ook niet meer mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Voor alle tussentijdse instroom zal eerst bekeken worden of er plaats is. Als er zicht is op een plek zullen we een intake gesprek plannen. Vaak kunnen we pas echt een toezegging doen na de slot- vergaderingen. Voor tussentijdse instroom op VIA zal er, anders dan bij regulier, eerst een intake plaatsvinden bij de onderwijskundig begeleider (Ronald Haak). In dit gesprek wordt bekeken of een leerling toelaatbaar is. Ook vindt er, met toestemming van de ouders, overleg plaats met de toeleverende school. Wanneer een leerling toelaatbaar geacht wordt volgt een gesprek met een decaan om het vakkenpakket vast te stellen.

Het is belangrijk om te weten dat er op VIA, naast de standaard vrijwillige ouderbijdrage, ook een extra vrijwillige ouderbijdrage gevraagd wordt. Deze is, inclusief de laptop, vastgesteld op 1500 euro per schooljaar.