Stichting Reünisten Hageveld

Contact met oud-leerlingen houden vinden we belangrijk. Ze kunnen vanuit hun nieuwe ervaringen en opleiding de school zeer ten dienste zijn. Er is een aparte stichting in het leven geroepen waarvan oud-leerlingen van Hageveld lid kunnen worden. De
stichting telt ca. 700 leden. Deze zelfstandige stichting organiseert bijna elke vijf jaar een reünie, regelmatig zijn er bijeenkomsten van jaargroepen, er wordt een jaarboek uitgegeven en er worden rondleidingen in het gebouw verzorgd. Voor actuele informatie kan de eigen website van de reünisten worden geraadpleegd.