Onderwijs > Samenhang
 Samenhang
De wereld om ons heen bestaat niet uit 22 losse vakken maar is een samenhangend geheel.

Daarom zijn er in de periodieke PeP-week altijd vakoverstijgende projecten. Daarin proberen we die broodnodige samenhang tussen vakken te laten ontdekken. Een mooi voorbeeld daarvan is het project muziek en levensbeschouwelijke vorming, waarin groepjes leerlingen een maatschappelijk geëngageerde songtekst maken op een bestaande melodie en die aan elkaar presenteren op het toneel in de aula.

 

Ook zijn er vakoverstijgende “nieuwe” vakken ontstaan die daar een bijdrage aan leveren: ANW (Algemene Natuur Wetenschappen), O & O (Onderzoeken en Ontwerpen) en N & T (Natuur en Techniek).

 

In VIA wordt in een deel van elke lesweek gewerkt aan vakoverstijgende opdrachten, waardoor samenhang ontstaat.