donderdag 22 augustus 2019

Informatie over start schooljaar 2019-2020 (lees meer)

De schoolvakantie duurt tot en met zondag 25 augustus 2019. Op maandag 26 augustus begint het nieuwe schooljaar. De jaaropening voor de reguliere brugklas en VIA is maandagavond 26 augustus. De eerste schooldag is dinsdag 27 augustus.

Meer informatie over de eerste schoolweek kunt u vinden achter de inlog in Mijn Hageveld het beschermde gedeelte van onze website www.hageveld.nl.

 

Huidige leerlingen en hun ouders hebben hiervoor een inlognaam en wachtwoord. In Magister zijn de roosters in te zien.

 

Nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen voor de eerste schoolweek informatie om in te kunnen loggen op Mijn Hageveld en Magister. De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen dit per post, nieuwe leerlingen klas 2 t/m 6 krijgen dit ook per post en de leerlingen klas 1 ontvangen dit in de eerste mentorles.

 

Op donderdagmiddag 22 augustus ontvangen ouders en leerlingen een digitale nieuwsbrief via het bij ons bekende mailadres.

Hierin staat waar u de informatie kunt vinden over het nieuwe schooljaar, met actuele gegevens m.b.t. de eerste schooldag, schoolgids, regelingen en afspraken.

 

Jaaropening brugklasleerlingen en VIA 1 op maandag 26 augustus a.s. 

We beginnen met de jaaropening voor alle eerstejaars-leerlingen en hun ouders op maandag a.s. in de aula. 
19.00 uur - jaaropening klas 1ABCD, VIA 1
20.00 uur - jaaropening klas 1EFGH 

 

Jaaragenda: is te vinden achter de inlog op "Mijn Hageveld".