Onderwijs > Wereldburgerschap
 Wereldburgerschap
Op Hageveld vinden we het belangrijk dat je niet alleen voor jezelf werkt, maar dat je je behulpzaam opstelt.

Om die houding van betrokkenheid te bevorderen zoeken we ook naar mogelijkheden om buiten de school behulpzaam te zijn. 

De millenniumdoelen komen in de tweede en derde klas aan bod bij workshops en projecten van Cross Your Borders. Eens in de drie jaar staan deze projecten in het teken van een actie voor het goede doel. De ene keer helpen we mee aan Het Glazen Huis-doel, de andere keer kiezen we het onderwijs in een Afrikaans land.

 

In de vierde klas gaan alle leerlingen een week lang vrijwilligerwerk doen bij allerlei instellingen in en rond Heemstede. Stichting Zonnebloem is altijd heel blij met de feestmiddag die onze leerlingen voor de oudere medemens verzorgen.