Onderwijs > Actieve leerling
 Actieve leerling
Een actieve leerling leert meer.

Dat uitgangspunt geldt niet alleen binnen de lessen en het leslokaal, maar ook daarbuiten. Ons motto is: geen tijd en talent verspillen. Met andere woorden: we willen graag iedereen helpen zijn talenten te ontwikkelen. Uit een onderzoek van David Soussa (een Amerikaans onderwijskundige) blijkt dat zelf ervaren, zelf doen én iets aan iemand uitleggen, het beste leerrendement opleveren. Daarom streven we naar veel activerende werkvormen en het gebruik van de moderne media en ICT.

 

Onze leerlingen zijn heel actief.

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen zich via de mediatheek opgeven om tegen gering tarief bijlessen te geven aan onderbouwleerlingen. Vijfdeklassers die actief willen bijdragen aan het welbevinden van brugklassers “solliciteren” in groten getale naar het erebaantje van klassenleerling.

 

Ook het meedenken over allerlei belangrijke zaken op school in de leerlingenraad is voor veel leerlingen een aantrekkelijke optie. Twee leerlingen vertegenwoordigen hun achterban in de Medezeggenschapsraad.

Technisch ingestelde leerlingen kunnen actief zijn in de licht- en geluidploeg die bij alle evenementen op Hageveld betrokken is. Kortom: probeer maar eens niet actief te zijn!