Hageveld algemeen

 

Waar staat Hageveld voor?

Ons Koersplan 2020 beschrijft de ontwikkeling die we tot 2020 willen doormaken. Belangrijkste element daarin is dat we streven naar "Atheneum op maat". Elk mens is uniek, met eigen talenten en (on)mogelijkheden. Iedere leerling zou dus ook zoveel mogelijk op maat moeten worden bediend. Dat dit niet altijd even makkelijk is, in een klas van 30 leerlingen, mag duidelijk zijn.

Het aanbod op Hageveld is wel zo breed en zo veelzijdig dat leerlingen volop keuzes kunnen maken die aansluiten bij hun interesse.

In 2018-2019 zijn we van start gegaan met de zogeheten Hagevelduren. Tijdens die uren kunnen leerlingen een keuze maken uit steunlessen, extra uitdaging, masterclasses, verbredingsprojecten, huiswerkbegeleiding, vaardigheidstraining e.d. 

In periode 2 volgt de eerste evaluatie onder alle leerlingen. Resultaten worden gepubliceerd.