Hageveld algemeen > Missie en visie
 Missie en visie

Op Hageveld willen we geen tijd en talent verloren laten gaan. We dagen je uit om je breed te ontwikkelen, zowel intellectueel als cultureel, creatief, sportief, maatschappelijk en sociaal. Dit gebeurt op Atheneumniveau, zodat je qua kennis en vaardigheden voorbereid bent op een universitaire opleiding. Aan die ontwikkeling werken we samen, open en respectvol. Op Hageveld ben je behulpzaam en vind je het normaal om iets over te hebben voor een ander. We verwachten dat je een actieve bijdrage levert aan de veilige en prettige sfeer op school. 

 

Hageveld is een gedegen, goed georganiseerde school waar ons handelen richting krijgt door de vraag: welk onderwijs hebben onze leerlingen nodig in de samenleving van de 21e eeuw die zich zo snel ontwikkelt? Het antwoord is een veelzijdige ontwikkeling, het beheersen van de noodzakelijke onderzoeks- en ontwerpvaardigheden, voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs, creativiteit en samenwerking. Een vaardige wereldburger die zijn verantwoordelijkheid neemt in de samenleving verlaat onze school met een diploma en een Hageveld certificaat. Daarop worden alle extracurriculaire activiteiten vermeld, ook die van de Hagevelduren.