Disclaimer & Privacy Policy  

Atheneum College Hageveld respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Uw gegevens gebruiken we alleen om u op de hoogte te houden van activiteiten die schoolgebonden zijn. In overeenstemming met de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt contact met ons opnemen via de mail.   Al uw gegevens die u op onze websites ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking

Voor de nieuwsbrief van Atheneum College Hageveld kunt u zich aanmelden via de website. Voor aanmelding is nodig dat u uw naam, aanspreektitel (m/v), emailadres en relatie tot Atheneum College Hageveld verstrekt. Aan ouders van leerlingen vragen wij om ook de naam uw kind te vermelden. We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in een bestand voor zover deze nodig zijn voor een goede informatieverlening. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, kunnen gebruikt worden om de boodschap te personaliseren en om eventuele informatie beter op uw wensen af te stemmen. Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens ook in te vullen. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Atheneum College Hageveld uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.  

 

Bescherming en bewaren van persoonsgegevens

Atheneum College Hageveld bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Gelinkte sites

De website en e-mail nieuwsbrieven van Atheneum College Hageveld kunnen voorzien zijn van (hyper)links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Atheneum College Hageveld is niet verantwoordelijk, noch aanvaardt enige aansprakelijkheid voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Atheneum College Hageveld met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken, voordat u deze gaat gebruiken.

 

Cookies

Op onze website en bij onze nieuwsbrief kunnen wij gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Met deze informatie kunnen wij onze website en nieuwsbrief verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website en nieuwsbrief. Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacy Policy, dan kunt u een e-mail sturen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Garanties/verklaringen

Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Atheneum College Hageveld aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.