VIA
 VIA Hageveld

 

Sinds 1 augustus 2010 is Hageveld zich aan het verdiepen in de specifieke onderwijsbehoefte van hoogbegaafden, want daar hebben we er relatief veel van.

Meer uitdaging
We hebben onze blik onder andere verbreed met de cursus “Compacten en Verrijken” van het IVLOS om alle leerlingen die meer aankunnen tijdens de reguliere vaklessen de juiste uitdaging te kunnen bieden.

 

VIA Hageveld
In het schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met een aparte voltijds onderwijsstroom waar meer- en hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid krijgen om op een andere manier te leren. De naam van deze afdeling is VIA Hageveld. Het Latijnse woord "via" duidt op een andere weg naar hetzelfde doel, namelijk een Vwo-diploma. Als u een hoogbegaafd kind hebt, kunt u dus kiezen om hem/haar voor deze aparte hoogbegaafdenstroom op te geven, of voor een reguliere brugklas.


Toelating
Uw kind kan bij deze stroom als hij of zij:

  • voldoet aan de algemene toelatingseisen: vwo-advies
  • 10 jaar of ouder is
  • meer- of hoogbegaafd is
  • nieuwsgierig en leergierig is
  • alle stof van de basisschool met succes heeft doorlopen
  • de schoolse basisvaardigheden beheerst minimaal op het niveau eind groep 8
  • een goed ontwikkeld zelfsturend vermogen heeft 
  • floreert bij deze vorm van onderwijs.

Na een uitgebreide intakeprocedure, waarin we het ook hebben over het IQ, de schoolloopbaan tot nu toe, besluit de toelatingscommissie of de leerling in VIA Hageveld kan worden toegelaten. 

Wanneer een VIA leerling extra ondersteuning behoeft die uitstijgt boven de basisondersteuning, dient de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider een MDO-O aan te vragen bij onze zorgcoordinator Lisanne Zwijssen (lzwijssen@hageveld.nl)
Voor vragen kunt u mailen naar de intern onderwijskundig begeleider Ronald Haak: Rhaak@hageveld.nl

 

Kijk hier voor meer informatie over de VIA Hageveld Experience

 

Kijk hier voor meer informatie over VIA 

 

Bekijk hier het overzicht met comité van aanbeveling voor VIA 

 

Bekijk hier de Open Dag-folder over VIA

 

Schoolportret VIA Hageveld SLO

 

Bekijk hier de VIA Presentatie informatieavond 7 februari 2018