VIA
 VIA Hageveld

 

Sinds 1 augustus 2010 is Hageveld zich aan het verdiepen in de specifieke onderwijsbehoefte van hoogbegaafden, want daar hebben we er relatief veel van.

Meer uitdaging
We hebben onze blik onder andere verbreed met de cursus “Compacten en Verrijken” van het IVLOS om alle leerlingen die meer aankunnen tijdens de reguliere vaklessen de juiste uitdaging te kunnen bieden.

 

VIA Hageveld
In het schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met een aparte voltijds onderwijsstroom waar meer- en hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid krijgen om op een andere manier te leren. De naam van deze afdeling is VIA Hageveld. Het Latijnse woord "via" duidt op een andere weg naar hetzelfde doel, namelijk een Vwo-diploma. Als u een hoogbegaafd kind hebt, kunt u dus kiezen om hem/haar voor deze aparte hoogbegaafdenstroom op te geven, of voor een reguliere brugklas.

Toelating
Uw kind kan bij deze stroom als hij of zij:

  • 10 jaar of ouder is
  • meer- of hoogbegaafd is
  • klaar is met alle stof van de basisschool
  • de schoolse basisvaardigheden beheerst
  • een goed ontwikkeld zelfsturend vermogen heeft 
  • samen met u vindt dat deze manier van werken het beste bij hem of haar past.

Na een uitgebreide intakeprocedure, waarin we het ook hebben over het IQ, de schoolloopbaan tot nu toe en de eventueel benodigde extra ondersteuning, besluit de toelatingscommissie of de leerling in VIA Hageveld kan worden toegelaten.
Voor vragen kunt u mailen naar de intern onderwijskundig begeleider Ronald Haak: Rhaak@hageveld.nl

 

Kijk hier voor meer informatie over de VIA Hageveld Experience

 

Kijk hier voor meer informatie over VIA 

 

Bekijk hier het overzicht met comité van aanbeveling voor VIA 

 

Bekijk hier de Open Dag-folder over VIA

 

Schoolportret VIA Hageveld SLO

 

Bekijk hier de VIA Presentatie informatieavond  7 december 2016