Hageveld algemeen > ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
 ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Minimaliseren

 

 

 

De Onderwijsstichting College Hageveld (OCH) heeft een wettelijke ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De ANBI status wordt door de Belastingdienst verleend aan instellingen die zich voor meer dan 90% inzetten voor het algemeen nut. (link: http://anbi.nl )

 

Een ANBI status biedt een aantal belastingvoordelen zoals bijvoorbeeld:

Voor vragen kunt u contact opnemen met college@hageveld.nl

 

Naam instelling

Onderwijsstichting College Hageveld (OCH)


RSIN/fiscaal nummer

002858745


 

   

Contactgegevens

Hageveld 15, 2102 LM Heemstede
Tel. +23 5 100 100
Fax +23 5 100 150
Mail college@hageveld.nl 

www.hageveld.nl


 

 

Doelstelling

Lees meer over doel, visie en missie van onze school


 

 

Beleidsplan

Bekijk het koersplan


 

 

Bestuurssamenstelling

Lees meer over de

bestuurssamenstelling


 

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen per jaar gezamenlijk
€ 3.440,= aan vergoedingen (exclusief reiskosten).


 

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

Lees meer over de activiteiten in de schoolgids


 

 

Financiële verantwoording

 Voor vragen m.b.t. de financiële verantwoording kunt u contact opnemen met de heer Klaas Annema, kannema@hageveld.nl


Bekijk hier de verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2013.

De cijfers zijn ontleend aan de concept jaarrekening. Bij die jaarrekening is op dit moment (12 mei 2014)  nog geen accountantsverklaring afgegeven.