Onderwijs > Samenhang
 Samenhang
De wereld om ons heen bestaat niet uit 22 losse vakken maar is een samenhangend geheel.

Daarom zijn er in de periodieke PeP-week (Proefwerk en Project-week) altijd vakoverstijgende projecten. Daarin proberen we die broodnodige samenhang tussen vakken te laten ontdekken. Een mooi voorbeeld daarvan is het project muziek en levensbeschouwelijke vorming, waarin groepjes leerlingen een maatschappelijk geëngageerde songtekst maken op een bestaande melodie en die aan elkaar presenteren op het toneel in de aula.

 

In VIA wordt in een deel van elke lesweek gewerkt aan vakoverstijgende opdrachten, waardoor samenhang ontstaat.