Onderwijs > Atheneum op maat
 Optimaal leerrendement

 

 

Onderwijs op maat impliceert dat we bezig zijn te ontdekken hoe we rekening kunnen houden met verschillende leerstijlen, meervoudige intelligentie, de verschillen tussen jongens en meisjes en de verschillende leeringangen.

Het houdt ook in dat we proberen keuzemogelijkheden te organiseren binnen de lessen, want keuzes maken bevordert de motivatie.

Zo lezen leerlingen bij Spaans hetzelfde boek, maar kunnen kiezen uit vier verwerkingsopdrachten naar eigen smaak. Bij Nederlands lezen de leerlingen een Middeleeuws toneelstuk om daarna zelf te kiezen of ze daarover een proefwerk maken of een presentatie houden. Bij Duits geven twee docenten naast elkaar les en kunnen de leerlingen van hun klassen zelf kiezen of ze les volgen bij de ene of de andere docent. Bij LO kunnen de leerlingen van klas 5 en 6 uit allerlei modules kiezen om te volgen.

 

Ook buiten de les wordt gedifferentieerd. In de onderbouw gebeurt dat met behulp van verbredingsprojecten en masterclasses.

In de bovenbouw kun je kiezen voor een maatpakket en maak je zelf de keuze of je deelneemt aan coachuren.

Bij de talen (Engels, Frans, Duits en Spaans) worden masterclasses in de bovenbouw aangeboden: IELTS, DELF, Goethe en DELE. Met het examen verwerf je je dan een internationaal geldig certificaat waar buitenlandse universiteiten blij mee zijn.

 

Brugman is onze debatclub. Leerlingen van de 3e tot en met de 6e klas kunnen zich hiervoor opgeven. Ze trainen samen en bereiden zich voor op deelname aan allerlei debatwedstrijden in het land, zoals Lagerhuis (Vara), NK debatteren, European Youth Parliament, Oxford tournament e.d.