Hageveld algemeen > Cultuur
 Cultuur

Behalve aan alle lessen, Hagevelduren, proefwerken, projecten en practica, besteden we op Hageveld tijd en aandacht aan cultuur. 

 

De open podia van Glad Marmer bieden al meer dan 30 jaar een rijk gevuld programma dat volle zalen trekt. 

Al tien jaar lang wordt in het najaar een Klassiekemuziekavond georganiseerd, met groot succes. 

 

De toneelproducties van de bovenbouwleerlingen die drama als examenvak hebben gekozen, variëren van Griekse tragedies in een nieuw jasje tot klassieke literatuur in oorspronkelijke vormgeving. Maar ook met onderbouwleerlingen wordt toneel gemaakt.

 

Bij veel vakken komt kunst aan bod: bij CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) een algemene basis voor alle bovenbouwleerlingen, bij KCV de Klassieke Culturele Vorming, bij Kunst Algemeen een breed spectrum van kunstuitingen voor leerlingen die Kunst (Beeldend en/of Drama) als examenvak kiezen. Kunst Beeldend wordt in het examenjaar afgesloten met een heuse expositie.