Hageveld algemeen > Organisatie
 Organisatie

Hageveld heeft een overzichtelijke en goed lopende organisatie. Het is voor leerlingen duidelijk waar ze moeten zijn, enerzijds voor de lessen op het (digitaal beschikbare) (dag)rooster, anderzijds tijdens tussenuren en pauzes. Ook de Hagevelduren zijn in je persoonlijke rooster en in de ELO terug te vinden.

 

De dagelijkse roosterwijzigingen zijn, na het inloggen, te zien op de website. Er zijn duidelijke gedragsregels, die zowel voor leerlingen als medewerkers gelden, neergelegd in het Hageveld Statuut (zie Schoolgids op de homepage). 

 

Hageveld kent vijf Proefwerk- en Projectweken. In deze weken wordt geen lesgegeven volgens het normale rooster, maar concentreren de leerlingen zich iedere dag op proefwerken en projecten. Het aantal proefwerken per dag kan variëren. Deze aanpak betekent dat leerlingen zich tijdens “gewone” lesweken kunnen concentreren op het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden.