Hageveld algemeen > Identiteit
 Identiteit

Hageveld is een open katholieke school. Dit betekent dat we aan de joods-christelijke uitgangspunten aandacht schenken en onze leerlingen helpen bij hun oriëntatie op waarden en normen. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in het vak Wereldwijs, waar op filosofische wijze wordt gewerkt aan onderwerpen van maatschappelijke en levensbeschouwelijke aard.


Waar sta jij in relatie tot de ander? Wie ben jij in contact met de ander? Deze vragen dagen uit tot zelfreflectie en bouwen aan zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander. We hechten waarde aan vertrouwen in de goedheid van de mens, aan optimisme en kansen geven. 


We respecteren elkaar, elkaars grenzen en vrijheid, elkaars uniciteit en levensvisie. 


We werken samen in een sfeer van veiligheid en warmte, waarbij het enthousiasme en de betrokkenheid van de leerlingen even belangrijk zijn als die van hun ouders en onze medewerkers. 


Dit komt ook tot uiting in de gezamenlijke jaaropening en jaarsluiting, waar we laten zien wat we belangrijk vinden.