Hageveld algemeen > Financiële zaken en bestuur
 Financiële zaken
Minimaliseren

Vrijwillige ouderbijdrage

 
Zoals op elke school van voortgezet onderwijs, vraagt ook Hageveld een vrijwillige ouderbijdrage om de kwaliteit van het onderwijs op niveau te kunnen houden. Uw vrijwillige bijdrage is onmisbaar voor Atheneum College Hageveld om van de schoolperiode van elke leerling een succes te maken.

Categorie 1 betreft extra uitgaven op het gebied van materialen voor handvaardigheid, tekenen en techniek, algemene licenties voor internetgebruik, kopieerkosten e.d. (bedrag dit schooljaar € 106,-).

Categorie 2 betreft een vrijwillige bijdrage aan de hoge huisvestingslasten. Het monument vraagt om veel onderhoud en ook de extra faciliteiten van de grote gymzaal met klimwand en de collegezaal leggen druk op de begroting. 

(bedrag dit schooljaar € 165,-).

De schoolkosten zijn per leerjaar verschillend, want deze bestaan uit de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden voor activiteiten en excursies waaraan uw kind deelneemt.

 

Solidariteitsfonds

 

In categorie 1 van de vrijwillige ouderbijdrage zit ook een bijdrage aan het solidariteitsfonds. Dit fonds is bedoeld om ouder(s)/verzorger(s) met een te krappe portemonnee tegemoet te komen bij de kosten van internationale werkweken e.d.

Graag maken wij u er op attent dat het - dankzij onze ANBI-status - ook mogelijk is om uw vrijwillige ouderbijdrage  op basis van een onderhandse akte van schenking  te voldoen. Daarmee is het volledige bedrag voor u aftrekbaar van de belasting. Door middel van deze akte, die een minimale looptijd heeft van vijf jaar, kunt u de vrijwillige ouderbijdrage  aan Atheneum College Hageveld verhogen, terwijl uw netto kosten niet stijgen. Hier op onze website vindt u meer informatie. Heeft u direct interesse, stuur dan een e-mail. Wij maken het graag voor u in orde. 

 

Jaarrekening  

 

Bekijk hier de gewaarmerkte jaarrekening over 2018  

 

Statuten

  

Doorlopende tekst van de statuten van Onderwijsstichting College Hageveld