Begeleiding > Kleinschaligheid
 Kleinschaligheid

Hageveld werkt in teams. Zeven kleinere groepen van vakdocenten die in principe lesgeven aan elkaars klassen geven de kleinschaligheid vorm. Leerlingbespreking en leerlingbegeleiding worden daardoor zinvoller en beter te organiseren.

In het teamoverleg wordt besproken welke didactische en pedagogische aanpak het beste past bij de groep leerlingen die aan de verantwoordelijkheid van het team zijn toevertrouwd.

 

De onderbouw telt drie teams van ieder zeven à acht klassen en dus ca. 200 leerlingen.

De drie onderbouwteams opereren ook vaak samen, bijvoorbeeld bij het feest voor de eerste en tweede klassen en bij de groepsdagen.

In de bovenbouw werken de drie  teams ook  nauw samen. De mentoren begeleiden ieder groepjes van ca. 15 à 20 leerlingen in individuele gesprekken over studieplanning en aanpak.


Het zevende team is het team van VIA. Lees verder.


Naast de mentoren zijn er decanen (voor de loopbaanorientatie), counselors (voor sociaal-emotionele begeleiding), leerpleinbegeleiders met verstand van ASS, ADHD e.d., vaardigheidstrainers en een Remedial Teacher.