Begeleiding > Kleinschaligheid
 Kleinschaligheid
Sinds 1 augustus 2009 werkt Hageveld in teams. Zeven kleinere groepen van mentoren die in principe lesgeven aan elkaars klassen geven de kleinschaligheid vorm. Leerlingbespreking en leerlingbegeleiding worden daardoor zinvoller en beter te organiseren.

 

In het teamoverleg wordt besproken welke didactische en pedagogische aanpak het beste past bij de groep leerlingen die aan de verantwoordelijkheid van het team zijn toevertrouwd.

 

De onderbouw telt drie teams van ieder vijf à zes klassen en dus 150 à 180 leerlingen.

De drie onderbouwteams opereren ook vaak samen, bijvoorbeeld bij het feest voor de eerste en tweede klassen en bij de groepsdagen.

 

In de bovenbouw werken de M-teams en de N-teams nauw samen. De mentoren begeleiden ieder groepjes van ca. 15 leerlingen in individuele gesprekken over studieplanning en aanpak.