Begeleiding > De mentor als spil
 De mentor als spil

Een leerling die zich op Hageveld thuis voelt en zich gestimuleerd voelt om zich in te zetten, heeft al veel gewonnen. Daarom stoppen de mentoren van klas 1 tot en met klas 6 veel tijd en energie in de begeleiding.

Elke klas heeft een eigen mentor (in een team soms zelfs twee), die zelf ook lesgeeft aan die klas. De mentor is de spil in de individuele begeleiding. 

Mentoren volgen de leerling, zorgen zonodig voor hulp, voeren gesprekken met leerlingen en hun ouders etc. Zij bewaken ook de sfeer in de klas. Mocht er desondanks gepest worden, dan zal de mentor dit direct aanpakken. 

Er is veel contact tussen mentor en klas, omdat het mentoruur in alle leerjaren onderdeel is van het lesrooster. In dat mentoruur krijgen ook studievaardigheden en daarmee het plannen van het werk een belangrijke plaats.