Begeleiding > Begeleiding bij leren
 Begeleiding bij het leren

Natuurlijk krijgen de leerlingen begeleiding bij het leren in de les van de vakdocent.

 

Daarnaast zijn er gespecialiseerde leerlingbegeleiders op school.

Drie collega's hebben zich gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met het syndroom van Asperger en autistische leerlingen. Alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op dat gebied kunnen bij hen terecht. Teams kunnen de hulp van deze specialisten inroepen om hen te adviseren bij een bepaalde aanpak. Datzelfde geldt voor ADHD en andere ondersteuning.

Twee collega's weten wat dyslexie is en hoe je daarmee het beste kunt omgaan. Ook zij adviseren de teams, m.n. de talendocenten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de dyslexiegids.

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining of handschriftverbetering. Deelname aan deze cursussen wordt altijd in overleg met de ouders afgesproken en ook door de ouders betaald.

 

Wanneer het met sommige vakken echt moeilijk blijft gaan, kan er bijles van ouderejaars worden geregeld via de mediatheek. Per uur kost dat € 6,00. Voor de ouderejaars een leuk zakcentje en een manier om actief te zijn in “wat over hebben voor elkaar”.