Aanmelden > Kwaliteitskaart
 Kwaliteitskaart

 

Jaarlijks publiceert de Inspectie van Onderwijs een Kwaliteitskaart waarop doorstroomgegevens en examenresultaten worden geopenbaard.


Wanneer u op onderstaande link klikt, komt u op de website van de Inspectie van Onderwijs. Voer in het zoekvenster College Hageveld in, dan treft u alle publicaties over Hageveld daar aan.


Bekijk de kwaliteitskaart op de website van de Inspectie van Onderwijs  

 

Meer informatie over Hageveld vindt u op Vensters voor Verantwoording / Scholen op de kaart, waarvoor een jaarlijkse enquête onder leerlingen belangrijke informatie genereert. Op deze site kunt u ook Hageveld vergelijken met omliggende scholen naar keuze. 

 

Eens in de vijf jaar neemt Hageveld een grootscheeps Oudertevredenheidsonderzoek af bij alle ouders. In 2015 was het laatste onderzoek. De resultaten daarvan zijn gebruikt voor een gesprek met ca. 100 ouders met als doel het gezamenlijk formuleren van nieuwe speerpunten.