Aanmelden > Aanmelden Groep 8
 Aanmelden


Toelatingsprocedure

Als het om toelating gaat, maken wij geen onderscheid tussen leerlingen uit de regio Zuid-Kennemerland en de regio Haarlemmermeer.

Leerlingen met een eenduidig VWO zijn direct toelaatbaar en kunnen zich aanmelden met het digitale aanmeldformulier.

De ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen met een HAVO/VWO advies worden gevraagd eerst contact op te nemen met L. Klatt, aannamecördinator  klas 1.

Klik hier voor de toelatingsprocedure vanaf augustus 2018 Zuid-Kennemerland


Digitale aanmelding via onze website

De aanmelding voor leerlingen met een eenduidig vwo-advies begint met het invullen van het digitale aanmeldingsformulier via onze website www.hageveld.nl. Dat kan met ingang van 11 februari tot en met 11 maart 2019 tot 21.00 uur. Dit betekent dat het digitale aanmeldingsformulier op onze website wordt opengesteld in de nacht van 10 op 11 februari om 00.00 uur.

Als u uw kind digitaal heeft aangemeld, print dan het aanmeldformulier en bel naar 023-5100100 voor het maken van een afspraak op de datum van uw voorkeur, waarop u samen met uw kind naar Hageveld komt voor een aanmeldgesprek.


Het aanmeldingsgesprek voor de reguliere brugklas duurt ongeveer een kwartier. Het is vanzelfsprekend dat uw zoon of dochter hierbij aanwezig is! Het geprinte aanmeldingsformulier en het toelatingsformulier VO dat u van de basisschool heeft gekregen (in de regio Zuid-Kennemerland), neemt u mee naar het gesprek, waarvoor u telefonisch een afspraak heeft gemaakt.

Leerlingen uit de Haarlemmermeer krijgen een onderwijskundig rapport. Neem dat ook mee.

Tijdens het gesprek controleren we of alle gegevens kloppen en vullen we belangrijke informatie in die nodig is om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.Altijd meenemen bij kennismakingsgesprek

·  Het uitgeprinte formulier van de digitale aanmelding op de website

·  Een kopie van je identificatie, dus een geldige identiteitskaart of een geldig Nederlands paspoort

·  Het ingevulde Toelatingsformulier VO met de aangehechte LVS-uitslagen als je op een basisschool in Zuid-Kennemerland zit (niet verplicht)

·  Het onderwijskundig rapport van de basisschool als je op een basisschool in de Haarlemmermeer zit (i.v.m. definitieve advies)

.  Indien van toepassing de dyslexieverklaring met het onderzoeksverslag

Als u uw kind voor VIA aanmeldt, wordt u gebeld voor een afspraak voor een intakegesprek.

Voor informatie over VIA, ga naar VIA (oranje button).


Ouders van leerlingen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of een speciale ondersteuningsbehoefte, moeten tussen 1 november 2018 en 15 februari 2019 de leerkracht van groep 8 vragen contact op te nemen met zorgcoördinator Quirine Pronk, (qpronk@hageveld.nl) om met haar de extra ondersteuningsbehoefte van uw kind te komen bespreken. Dit gebeurt tijdens een zogeheten MDO-O (multidisciplinair overleg voor overdracht) waarbij ouders, leerling, groep 8 leerkracht en eventuele andere externe deskundige(n) aanwezig zijn.


Data en tijden van de kennismakingsgesprekken voor het schooljaar 2019-2020:

Maandag 4 maart 2019  15.00 - 17.00 uur

Woensdag 6 maart 2019      14.00 – 17.00 uur

Donderdag 7 maart 2019     16.00 – 18.00 uur

Maandag 11 maart 2019      19.00 – 21.00 uurLET OP: er zijn twee verschillende aanmeldingsformulieren. Klik op de juiste link om het aanmeldingsformulier te openen.Aanmelding reguliere brugklas Hageveld

(van 11 februari tot en met 11 maart 2019 21.00 uur - link wordt opengesteld in de nacht van 10 op 11 februari om 00.00 uur)


Aanmelding VIA Hageveld

(van 11 februari tot en met 11 maart 2019 21.00 uur - link wordt opengesteld in de nacht van 10 op 11 februari om 00.00 uur)


De lotingsprocedure bij overaanmelding

Het kan zijn dat zich meer dan 234 leerlingen aanmelden voor de brugklas en VIA tesamen. Dan moeten we loten. Natuurlijk gebeurt dit onder toeziend oog van de notaris. We houden ons daarbij aan de afspraken uit het lotingsconvenant Zuid-Kennemerland.

Wat is er dan anders op Hageveld?

Op andere scholen gaan alle aanmeldingen in één grote doos. Op Hageveld loten we op woonplaats, omdat we van oudsher een regionale functie hebben. We hebben een historisch gemiddelde berekend over vijf jaar, van alle aanmeldingen per woonplaats. Die vallen in vijf categorieën uiteen: Heemstede, Haarlemmermeer, Haarlem, Bloemendaal en alle overige (kleinere) gemeenten.

Nadat de broertjes en zusjes zijn geplaatst, blijft er een bepaald aantal (van de beschikbare) plaatsen over die kunnen worden verloot.

Het gemiddelde percentage aanmeldingen over de afgelopen vijf jaar, bepaalt het percentage plaatsen die per woonplaats beschikbaar komen voor loting.

Voorbeeld: Heemstede heeft recht op ca. 25 procent van de beschikbare plaatsen. Stel: err zijn 180 plaatsen over. Dan heeft Heemstede recht op 45 plaatsen. Wanneer er dan 45 leerlingen uit Heemstede zijn aangemeld, hoeft er niet te worden geloot voor Heemstede. Zijn het er meer dan 45, dan moet er wel worden geloot.

Als er minder dan 45 aanmeldingen zijn, vallen de resterende plaatsen vrij voor de andere woonplaatsen. En zo doen we dat voor elk van de vijf categorieën woonplaatsen.


Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor VIA gaan we met één of twee groepen van start, of besluiten we te gaan loten. 

Bij VIA wordt niet naar gemeenten en plaatsnamen gekeken, maar naar het aantal uitgeloot waarvoor plaatsen te kort zijn uit de gehele groep, minus de broertjes en zusjes. 

Als je VIA op de eerste plaats zet, loot je alleen mee in VIA en niet in regulier. Je kunt namelijk niet twee plekjes claimen.

Als je VIA op de eerste plaats zet en je wordt uitgeloot, dan kun je alleen in regulier terecht als regulier op je tweede plaats staat en in regulier NIET geloot hoeft te worden.

Zet VIA en Hageveld op één regel, want dan heb je nog vier andere scholen waar je terecht kunt na loting.